dimarts, 17 d’abril del 2007

Coeficients de fricció


La força de fricció és la que actua entre dues superfícies que llisquen o intenten lliscar una sobre l'altra, i que depèn de la naturalesa de les superfícies i de la força normal que exerceixen l'una sobre l'altra.
ƒ = μ N
Amb un cordill lligat per un extrem a un bloc de fusta i per l'altre extrem a un sensor de força, hem arrossegat la peça per obtenir la gràfica de temps-força en el nostre ordinador, des de la qual hem extret les dades necessàries per a fer els
càlculs.
Pràctica realitzada per Evelyn Cedeño i Núria Badenas, 1r de Batxillerat Científic/Tecnològic

Mesura de l'acceleració de caiguda lliureQuan es deixa anar un cos cap avall amb una acceleració constant.
El valor de l'acceleració no depèn de la massa ni de la forma del cos.

S'utilitza el sensor de distància, es detecta el temps del cos i permet calcular la distància entre el sensor i el cos.
En aquets experiment mesurem el valor d'aquesta acceleració, g.

Farem ús d'un detector sensor per mesurar la posició del cos.
Publicat per:

Andreina Torres i Erika Loaiza 1º de Batxillerat Tecnològic i Científic