dimarts, 17 d’abril del 2007

Coeficients de fricció


La força de fricció és la que actua entre dues superfícies que llisquen o intenten lliscar una sobre l'altra, i que depèn de la naturalesa de les superfícies i de la força normal que exerceixen l'una sobre l'altra.
ƒ = μ N
Amb un cordill lligat per un extrem a un bloc de fusta i per l'altre extrem a un sensor de força, hem arrossegat la peça per obtenir la gràfica de temps-força en el nostre ordinador, des de la qual hem extret les dades necessàries per a fer els
càlculs.
Pràctica realitzada per Evelyn Cedeño i Núria Badenas, 1r de Batxillerat Científic/Tecnològic