dimarts, 17 d’abril del 2007

Mesura de l'acceleració de caiguda lliureQuan es deixa anar un cos cap avall amb una acceleració constant.
El valor de l'acceleració no depèn de la massa ni de la forma del cos.

S'utilitza el sensor de distància, es detecta el temps del cos i permet calcular la distància entre el sensor i el cos.
En aquets experiment mesurem el valor d'aquesta acceleració, g.

Farem ús d'un detector sensor per mesurar la posició del cos.
Publicat per:

Andreina Torres i Erika Loaiza 1º de Batxillerat Tecnològic i Científic