dimarts, 29 de maig del 2007

Moviement per un pla inclinat


MOVIMENT PER UN PLA INCLINAT
· Quan un cos es mou per un pla inclinat ho fa amb acceleració constant.
· Si la fricció entre el cos i el pla és negligible, l'accelració quan puja pel pla és la mateixa que quan baixa.
"En aquest experiment col·locarem un cos i el situarem sobre un pla inclinat i n'investigarem les característiques del moviment."

Si la fricció entre el cos i el pla no és negligible, l'acceleració del cos en la baixadaserà diferent de l'acceleració del cos en la pujada.
Per calcular el coeficient de fricció entre el cos i el pla inclinat, mesurarem l'angle x d'inclinació del pla i l'acceleració de baixada mentre en mou.
coeficient de fricció = gsinx - a (baixada)/ g cosx
Alex E. Cisneros 1 de batxillerat Científic