dimecres, 30 de maig del 2007

VALORACIÓ ÀCID-BASE


VALORACIÓ ÀCID-BASE

Per fer la valoració àcid base necessiten, una bureta, un Erlenmeyer ,un indicador i una dissolució de concentració coneguda, per calcular la concentració de la dissolució problema.
Preparem 250 cm3 d’ HCL 1 molar i enrasem la bureta amb aquest àcid. Posem 50 cm3 de la base (solució problema )en un Erlenmeyer i posem unes gotes d’indicador (fenolftaleïna).
Deixen caure gota a gota l’àcid de la bureta a la dissolució de base agitant i tanquem la clau de la bureta quan canvia de vermellós a incolor . És el punt d’equivalència .
Anotem els cm3 d’ àcid que s’ha gastat i ja es pot calcular la concentració de la base .

La reacció de neutralització és la següent :
HCl + NaOH ® NaCl + H2O
Càlcul de concentració :
22cm3 HCl . 1molHCl/1000cm3 . 1molNaOH/1molHCl = 0,022molesNaOH

0,022 moles NaOH/50 cm3 . 1000cm3/1 l = 0,00044M

Professor : Roc Riu