dimecres, 30 de maig del 2007

VALORACIÓ DE L'ASPIRINA

VALORACIÓ DE L'ASPIRINA

L`aspirina és l’àcid acetil salicílic (ac.ac) de massa molecular 180 g .
Cada tableta té 0,5 g de (ac.ac) i la molaritat coneguda de NaOH és de
0,1 M .
El procediment d’aquesta dissolució és el mateix que al d’abans .
En un morter aixafem 2 aspirines i ho aboquem en un vas de precipitat amb l’ajuda d’un flascó rentador que conté aigua destil·lada arrosseguem tot el contingut de l’aspirina sense deixar cap substància .
Amb l’agitador magnètic ens ajuda a dissoldre l’ aspirina (ac.ac) , una vegada dissolta aboquem el

contingut en una proveta graduada per mesurar el volum total .
Una vegada preparada la base (NaOH) la posem en una bureta enrasada , i en un erlenmeyer col·loquem l’àcid (ac.ac) i a continuació valorem .
Al final de la valoració fem la lectura de la bureta i observem que s’ha gastat 56 cm3 de NaOH .
Amb tot això ja es pot fer el càlcul per saber quants grams d’àcid acetil salicílic hi ha en cada tableta .
Professor : Roc Riu